Antivirový program ke stažení zdarma

Antivirový program ke stažení zdarma

Dnešní Internet je zaplaven nespočtem počítačových virů. A co hůř, každý den vznikají desítky a možná i stovky dalších a mnohem zákeřnějších. Dnes již prakticky není nikdo, kdo by se ve svém životě alespoň jednou nesetkal s nějakým virem. A že to nebývá setkání příjemné. Můžete se setkat s virem téměř neškodným, který jen vypíše na obrazovku nějakou hlášku. S takovým virem si dnešní antivirové programy s přehledem poradí. Často ani nezpozorujete, že jste na něj narazili, antivirový program jej zneškodní dříve, než se vir aktivuje. Mnoho dnešních počítačových virů je ale mnohem zákeřnějších. Kvalitní, pravidelně aktualizovaný antivirový program je proto v současné době nutností!


Antivirový program lze považovat za nezbytné softwarové vybavení každého počítače, především pokud využíváte pro práci nebo zábavu internet. Nejrůznější výzkumy či pokusy došly k závěrům, že počítač nechráněný žádným antivirovým programem či jiným bezpečnostním softwarem a připojený na internet je napaden prvním počítačovým virem hned během několika minut!

Mezi základní funkce antivirových programů patří rezidentní ochrana systému na pozadí, ruční skenování souborů, automatické aktualizace a další doplňkové funkce jako například antispyware, antispam či firewall.

I u komerčního programu lze ušetřit

Vývojem a distribucí antivirového softwaru se zabývá několik firem u nás i ve světě. Mezi nejznámější a nejprestižnější produkty těchto firem patří NOD32, Kaspersky, AVG, McAfee, Notron či Avast. Velké množství těchto firem poskytují základní či časově omezené verze svých antivirových programů ke stažení zdarma. Některé antivirové programy lze stáhnou dokonce v plné verzi zdarma, omezení je pouze pro nekomerční užívání tohoto programu, tedy pouze pro domácí užívání.

Pro domácí nekomerční užívání je výhodné zvolit nějaký z volně dostupných antivirových programů, například český Avast či AVG. Výborná je také Avira nebo Comodo. Pokud však dáváte přednost komerčnímu softwaru, tak počítejte s finančními náklady na roční licenci okolo jednoho tisíce korun. Některé firmy nabízí svým zákazníkům také určité finanční zvýhodnění, například levnější prodlužování licencí, případně prodej licence na období 3 nebo 5 let.

Antivirový program sám vše nezachrání

I když je (nebo by přinejmenším být měl) antivirový program dnes nedílnou součástí každého počítače respektive jeho programového vybavení, je nutné upozornit na jeden fakt! I když má uživatel nainstalovaný moderní a pravidelně aktualizovaný antivirový program, musí být přesto stále ve střehu a nespoléhat se slepě pouze na antivir. Uživatel by měl minimálně respektovat základní bezpečnostní pravidla práce na počítači. Počítačové viry se stále velmi často šíří prostřednictvím e-mailových zpráv, které nabádají ke stažení a spuštění přiloženého souboru. Pokud pokynům neznámého odesílatele podlehnete, je antivirový program často bezmocný.

Základní funkce antivirového programu

Antivirový program sleduje všechny nejpodstatnější vstupní/výstupní místa počítače, kterými by mohly počítačové viry, červy apod. do počítačového systému proniknout. Pokud jde o viry samotné, můžeme říci, že se jedná o nežádoucí a ve většině případů škodlivý kód, který se cíleně a většinou i tiše a samovolně šíří dál.

Antivirový program vyhledává a kontroluje data na základě své virové databáze. Dnes vznikají nové viry a jejich mutace, tak rychle, že výrobce musí na tuto situaci reagovat prakticky okamžitě, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Virovou databázi je nutné průběžně aktualizovat a zpřístupnit uživatelům ke stažení, což se většinou děje automatickou aktualizací z internetu. Antivirové programy dnes všechna data, ke kterým uživatel přistupuje, kontrolují na pozadí. Jedná se o tzv. rezidentní ochranu počítače. Tuto činnost většinou ani nezaregistrujeme, snad jen v případě odhalení podezřelého či napadeného souboru. Antiviry nabízejí také funkci skenování souborů na vyžádání uživatele s nastavitelnou úrovní analýzy souborů.