Co to je firewall?

Firewall lze ve velmi volném překladu přeložit jako „ohnivá zeď“. V praxi se však tento název nepřekládá nebo se používá pojem „bezpečnostní brána“. Jde o software, který propojuje internet s domácí sítí. Podle předem stanovených pravidel mezi sebou propouští data buď jedním, nebo druhým směrem. Jeho hlavní funkcí je ochrana před průnikem neoprávněných či nežádaných dat skrze sítě k uživateli bez jeho vědomí.

Jak firewall funguje?

Bránu firewall je potřeba instalovat společně s antivirovým softwarem ještě před tím, než se připojíte k internetu. Jen tak je možno dosáhnout požadované ochrany počítače před nežádoucími daty.

Princip fungování firewallu spočívá v tom, že se nejprve definují jeho pravidla, podle kterých pak následně probíhá komunikace (povolí se služby, které jsou nutné pro provoz a ostatní se zakážou). Jedná se například o povolené a zakázané IP adresy nebo zakázané spamové e-mailové adresy. Firewall poté podrobně monitoruje dění v síti, o němž nás bude stále průběžně informovat. Zároveň s tím nás bude upozorňovat na možná rizika při použití našich aplikací a dovolí nám je buď povolit, nebo zakázat.

Příklad použití firewall

Firewally můžeme rozdělit do tří základních skupin na: paketové filtry (Často na routerech, vyznačují se vysokou rychlostí, nízkou úrovní zabezpečení. Kontrolují pouze zdrojovou a cílovou adresu a port. Neumožňují logování událostí a nejsou schopné upozornit na podezřelé aktivity.); aplikační brány (Jsou bezpečnější, ale pomalejší než paketové filtry. Omezují uživatele na počtu přístupných služeb. Ostatní služby se musí zpřístupňovat zvlášť a firewall tak nechrání samotný počítač.); SMLI Gateway (Ze tří možností tou nejlepší. Zahrnuje rychlost paketových filtrů a perfektní zabezpečení aplikačních bran. Kontrolu provádí na nejmenší možné softwarové úrovni, chrání sám sebe ale i vnitřní síť.

Příkladem uživatelských Firewallů jsou: Sunbelt Kerio Personal Firewall, ZoneAlarm, Outpost Firewall, Jetico Personal Firewall, Ashampoo FireWall Free, SoftPerfect Personal Firewall nebo Comodo Firewall Pro.