Obecná pravidla bezpečného chování na internetu

Antivirové programy ani firewally nejsou schopny ochránit váš počítač před napadením viry vždy zcela na 100%, proto existují některá základní obecná pravidla bezpečného chování na internetu, která by měl dodržovat samotný uživatel počítače a internetu.

  1) Zejména bychom neměli nikomu sdělovat své přístupové údaje, např. do internetových bankovních systémů nebo e-mailové schránky. Zároveň s tím bychom si měli dávat pozor na možnost pamatovat si naše údaje, pokud používá daný přístup k internetu více uživatelů.
  2) Udržujte veškeré programy ve svém počítači vždy aktuální. Toto se netýká pouze antivirového programu, ale také kancelářského balíku, internetového prohlížeče a dalších programů.
  3) Neměli bychom dbát e-mailům, jejichž odesílatele neznáme, či nám připadají jiným způsobem podezřelé. Některé z nich jsou automaticky přesunuty do složky se spamy, některé však touto ochranou proniknou.
  4) Měli bychom dbát zvýšené obezřetnosti, používáme-li internet ve veřejných prostorách jako jsou např. pracoviště, školy, internetové kavárny. Už jen z toho důvodu, že nejsme jedinými uživateli, kteří mohou sledovat v ten okamžik naši činnost na internetu.
  5) Neměli bychom stahovat z internetu aplikace a soubory, které by mohly obsahovat viry nebo trojské koně. Měli bychom dbát na upozornění, která nás před stahováním takových souborů upozorňují.
  6) Na internetu a zejména na sociálních sítí, bychom neměli zveřejňovat více než je nezbytně nutné, zejména máme na mysli vaše osobní údaje. Nejedná se o bezpečnost počítače, nýbrž o bezpečnost samotného uživatele.

Prime 95

Prime 95 je populární freeware program pro testování stability přetaktovaného procesoru. Využít ho mohou ale např. i prodejci počítačů v případě, že procesor tzv. zahořuje. Pomocí matematických výpočtů Prime 95 hledá a získává nová prvočísla, přičemž intenzivně zatěžuje procesor na maximum. Pří užívání tohoto programu je potřeba mít neustálý přístup k internetu, protože nové výpočetní úlohy, které ještě nebyly vypočteny, přejímá přímo ze serveru.

Program v sobě zahrnuje několik režimů. „Torture test“ prohledává PC subsystémy kvůli chybám, které by mohly ohrozit správné fungování programu. Prime 95 pracuje neomezeně dlouhou dobu. Zastaví se pouze, pokud narazí během testování na chyby, přičemž nejčastějším problémem bývá nestabilita systému. Kontrola stability systému při pracujícím Prime 95 spočívá podle doporučení v tom, že pokud program zvládne běžet deset hodin bez zastavení, je velká pravděpodobnost, že systém program zvládne. Jistotu přináší teprve testování po dobu 24 hodin.